Град мебели

Улица мебели е един от основните сегменти на нашата продуктова гама - ще намерите пейки за общини, информационни табели, тютюнопушене, автобусни спирки и тяхното предназначение в много проекти.
Те са изработени от високо качество, устойчив материал, и те имат приятен дизайн.
Тези елементи в публичното пространство помощ създават приятна градска атмосфера.