навеси за велосипеди

навеси за велосипеди са подходящи за градски центрове, хотели и квартали, където велосипед могат лесно да бъдат отложени. Изобилстват изолационна способност и здрава конструкция, така че пренасяне предпазва от лошо време.