Косачки с бензин количка

Косачки с бензин количка има подобни свойства, като например бензин косачка без кола , но е допълнително снабден с устройство, което улеснява манипулирането на косачката. Той е особено подходящ за хълмист терен.