триони

Ножове, позволяващи напречно и надлъжно рязане на мека и твърда дървесина и други материали. преди  
използване е монтиран на вала на циркуляра и можете веднага да започнете работа.