чукове

Hammer и силата му ценят не само изграждане и реконструкция на къщи и апартаменти. С чук хеликоптер подготви канали за доставка на електроенергия в замяна кабели и др